Workshop
28 juni

Werkplaats Bouwen aan Collectiviteit: Natuur in de Stad

In het laatste weekend van juni organiseren AIR – Architectuur Instituut Rotterdam, International Architecture Biennale Rotterdam (IABR) en Nieuwe Instituut gezamenlijk het programma ‘Building Ecologies: Nature In The City’. Als afsluiting van de Rotterdam Architectuur Maand en als aftrap van de IABR die dit jaar plaatsvindt in Nieuwe Instituut bieden verschillende programmaonderdelen de gelegenheid om meer te weten te komen over zowel de lokale als de mondiale perspectieven op natuur in de stad.

De uitdagingen van het klimaat, natuur en biodiversiteit worden steeds urgenter. Tijdens deze dag wordt onderzocht hoe de natuur en biodiversiteit in de stad een kans zijn om onze relatie met natuur te herstellen, gezonde, inclusieve en veerkrachtige steden te creëren en actie te ondernemen voor klimaatrechtvaardigheid. Wat gaat er op langere termijn gebeuren, hoe beïnvloedt dit ons leven nu al en hoe kunnen we hiernaar handelen?

Met rondleidingen, workshops en lezingen worden de uitdagingen rondom natuur in de stad beetgepakt. Je leert van buurtinitiatieven die gezamenlijk werken aan het toegankelijk maken van natuur, wat een gezamenlijk narratief rondom groen kan betekenen voor de betrokkenheid van ontwerpers en bewoners en hoe grootschalige ontwerp strategieën deze onderdelen met elkaar weten te verbinden.

Door het uitdagen van het traditionele idee van maakbaarheid en het omarmen van een integrale aanpak, worden er nieuwe perspectieven geboden op het ontwerp en de ontwikkeling van onze stedelijke omgevingen. Samen werken aan het herstel van sociale structuren, het versterken van kennisnetwerken en het omarmen van nieuwe werkwijzen is het streven, waarbij verbeelding wordt gezien als ons krachtigste wapen voor positieve verandering.

Werkplaats

Tijdens de werkplaats onder begeleiding van ateliermeester Catherine Visser (DaF-architecten, Essenburgpark, Groene Connectie) gaan initiatiefnemers, bewoners, beleidsmakers, ontwerpers en belangenorganisaties met elkaar aan het werk om na te denken over hoe we kleinschalige initiatieven kunnen verbinden aan de grootschalige opgave om natuur en biodiversiteit een vanzelfsprekende plek in de ontwikkeling van de stad te geven. Er wordt op verschillende schaalniveaus gewerkt aan het verbinden van deze (ontwerp)opgave.

Programma

Het programma start met een korte inleiding over de Groene Connectie, die als ‘groene draad’ door het programma zal lopen. Vervolgens komen er twee casussen aan bod:

 1. Groen & gezondheid – Casus Schiemond door Lieven Poutsma

Groene ruimtes in steden verbeteren de gezondheid door beweging en welzijn te bevorderen. Dit wordt steeds beter omarmd en ingezien, maar de fysieke toegankelijkheid van de verschillende groen initiatieven zijn niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens de werktafel Gezondheid in Schiemond wordt nagedacht en ontworpen op het fysiek doorbreken van verharde en geïsoleerde buitenruimtes door groene ruimtes te ontsluiten en te verbinden. De focus ligt op toegang vergroten, kwaliteit verbeteren en de gemeenschap betrekken. Hoe kan Schiemond gezonder en beter verbonden worden met groene ruimtes als essentieel onderdeel van de gezonde leefomgeving? Kan Schiemond zelf een blaadje worden aan de stam van de Groene connectie?

 1. Stedelijke Verbinding – Casus Van Nelleknoop door Koen Marks

Tijdens de werktafel Stedelijke Verbinding richten we ons op de casus Van Nelleknoop/Beukelsbrug, geïnspireerd door Stadspark West. We werken aan voorstellen voor het versterken van zowel de groene structuren als fysieke en sociale verbindingen. Door op de schaal van de stad te kijken naar dit gebied hopen we andere waarden beter in kaart te brengen. Als je de van Nelleknoop echt benaderd als park, wat is er dan nog fysiek voor nodig om deze fysiek en mentaal versnipperde groene ruimte goed te verbinden en publiek te maken? En hoe kunnen we de waarde van deze plekken voor maatschappij en biodiversiteit beter in kaart brengen en de sociale en mentale weerbaarheid van een leefbare stad versterken en bestendigen?

Programma opzet
 • 12:30    Opening door Eva van Breugel en inleiding door Catherine Visser
 • 12:35    Inleiding Groen en gezondheid – casus Schiemond door Lieven Poutsma
 • 12:45    Inleiding Stedelijke verbinding – casus Van Nelleknoop door Koen Marks
 • 12.55    Werktafels – werken aan de casussen o.l.v. Koen Marks, Philip Kuypers, Lieven Poutsma en André van der Eijk
 • 13.50    Plenaire terugkoppeling o.l.v. Catherine Visser
 • 14.00    Einde programma
Praktische informatie
 • Reserveer hier je gratis ticket.
 • Je ticket kun je laten scannen bij de ingang van het Henket-paviljoen.
 • Het Henket-paviljoen bevindt zich in de zuidelijke vleugel van Museum Boijmans Van Beuningen, grenzend aan de Museumtuin. De entree vind je aan de zijkant van het Museum, gelegen aan het Melkkoppad. De entree is te herkennen aan een grote Rotterdam Architectuur Maand luifel.

Praktische info
Tijd

Van: 12:30 uur
Tot: 14:00 uur

Locatie

Henket-paviljoen
Ingang via het Melkkoppad
3015CX
Rotterdam

Organisator

AIR

Prijs

Gratis

Voertaal

Nederlands

Delen:
Voeg toe aan je agenda