ANBI

AIR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling. AIR volgt de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie en de Fair Practice Code. Ook heeft het de zogenoemde ANBI-status. Dat houdt in dat we bij de Belastingdienst geregistreerd staan als een Algemeen Nut Beogende Instelling. In het kader van zowel de Code als de ANBI-status stelt AIR een aantal relevante documenten hieronder beschikbaar.

De statutaire gegevens van AIR:

 • RSIN: 806838309
 • Rechtsvorm: Stichting
 • Statutaire naam: Stichting Architectuur Instituut Rotterdam (AIR)
 • Statutaire zetel: Gemeente Rotterdam
 • Adres: Oostzijde 1 3087 BM Rotterdam
 • IBAN: NL71 INGB 0007 8267 39 t.n.v. Stichting AIR
 • KvK: 24282257
 • BTW: NL806838309.B01

Statutaire doelstellingen:

 • Het vormen van een breed cultureel podium
 • Het stimuleren van goed opdrachtgeverschap
 • Het verbreden van de aandacht voor nieuwe opgaven voor het stadsbestuur en anderen
 • Het coördineren op lokaal niveau van activiteiten op het gebied van architectuur, zomede activiteiten op het gebied van stedenbouw, landschapsarchitectuur en vormgeving in Rotterdam en regio.

Beloningsbeleid directie en personeel:

 • De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directie vast. Zij vraagt hiervoor advies van een extern HR-bureau. Op basis van een marktscan wordt beloningsbeleid vastgesteld.
 • Directie consulteert een extern HR bureau. Op basis van een marktscan wordt een marktconforme vergoeding passend bij profiel medewerker vastgesteld.

Schenk aan AIR!

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingsdienst  Culturele ANBI (belastingdienst.nl) of neem gerust contact op met onze zakelijk leider Jolanda van Dinteren.

Jaarrekening 2023

Directieverslag 2023

Jaarrekening 2022

Directieverslag 2022