Over ons

AIR is het Architectuur Instituut Rotterdam. AIR zet haar programmering en netwerken in voor een breed ontwerpgesprek over de innovatieve, duurzame en inclusieve stad. Met inhoudelijke activiteitenprogramma’s slaan wij een brug tussen cultuur en stadsontwikkeling, tussen verbeelding en maken, tussen denken en doen.

AIR werkt aan een vitaal architectuurklimaat en een cultuur van ‘samen stadmaken’. Dat doet AIR vanuit de overtuiging dat architectuur een publieke zaak is voor alle Rotterdammers en als kracht kan worden ingezet om de stad tot een aantrekkelijke, duurzame en rechtvaardige stad te ontwikkelen.

Het netwerk van AIR bestaat uit ontwerpers, stadmakers, marktpartijen, onderwijsinstellingen, bestuurders en beleidsmakers. Vanuit Rotterdam gaan we op zoek naar landelijke betekenis. Gevoed door lokale en (inter)nationale perspectieven vormt AIR een platform dat de vakgemeenschap en publiek verbindt.

Foto: Fred Ernst
Missie

Het is onze missie om het gesprek over het ontwerp van de stad te openen voor een breed publiek en de brug te slaan tussen cultuur en stadsontwikkeling, tussen verbeelding en maken, tussen denken en doen.

Visie

AIR wil de programmering en netwerken de komende jaren inzetten voor een
aantrekkelijk, duurzaam en inclusief Rotterdam. Hierbij spelen grote stadsprojecten en vele kleine initiatieven een betekenisvolle rol.

 

Foto: Frank Hanswijk
Rotterdamse Architectuurcultuur

AIR probeert het denken over architectuur en het gesprek over de stad naar een hoger plan te brengen. Want als de Rotterdamse Architectuurcultuur relevant wil blijven, dan moet de stad ook blijven inspireren tot hoge kwaliteit, tot nieuwe ideeën, tot experiment en tot ruimtelijke antwoorden op de urgente vraagstukken.

Een breed cultureel platform

AIR programmeert tussen de randen van cultuur en stadsontwikkeling. We zijn open, samenwerkingsgericht en werken samen met een breed scala aan partners; zowel grote internationale- als lokale kleinschalige initiatieven.

AIR positioneert zichzelf als agenderend en verbindend platform in de stad. We hebben kennis, ervaring en netwerk. We bieden onafhankelijkheid, een brede oriëntatie, openheid en een verbindend vermogen.

Innovatie en inclusie

AIR wil met zijn programmering en netwerken inzetten op een innovatief, duurzaam en inclusief Rotterdam. De stad wordt steeds meer divers, dit vraagt om inclusief denken en doen. Het uitgangspunt van AIR is het samen stadmaken: van, voor en door iedereen

Enerzijds is het ruimtelijk en procesmatig vormgeven aan een inclusieve stad een belangrijke inhoudelijke agenda. Anderzijds voelt AIR een culturele opdracht om de veelkleurigheid van de stad te weerspiegelen en voorop te lopen in diversiteitsbeleid. AIR wil door programmering, netwerkvorming en voorbeeld stellend beleid inspireren tot verandering en daarbij ook de volgende generatie betrekken.

Team

Barbara Luns

Directeur

Jolanda van Dinteren

Zakelijk Leider

Lonneke Ernst

HR & Office

Daniëlle Huisman

Hoofd Communicatie

Eva van Breugel

Hoofd Pogramma

Jamie Hornis

Programma

Josien Kamp

Programma & Communicatie

Lotte Wierikx

Programma & Communicatie

Tom Tomasowa

Programma

Emre Cetin

Projectondersteuner

In opdracht

Anne van Summeren

Producent Stadmakerscongres

AIR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijke doelstelling. AIR volgt de Governance Code Cultuur 2019 en omarmt de Code Culturele Diversiteit. Momenteel bestaat de Raad van Toezicht uit:

Voorzitter
Peter van der Gugten – Heijmans Ontwikkeling N.V.

Anne van Veenstra – TNO Strategic Analysis & Policy
Erica van Engel – zelfstandig ondernemer, Founder Belief in Business & Styles With A Story
Urias Santos Bakker – Directeur Onderhoud & Ontwikkeling bij Havensteder
Rob van Kalmthout – Rebel Group
David Hess – Kraaijvanger Architects

Gezamenlijk bevoegd. Beloningsbeleid: onbezoldigd

AIR kent een lange historie, die teruggaat naar de jaren tachtig van de vorige eeuw. Als onderdeel van de Rotterdamse Kunststichting initieerde het toen tien internationale ontwerpmanifestaties onder de naam Architecture International Rotterdam.

 

Architecture International Rotterdam – 1982

De eerste AIR-manifestatie over de Kop van Zuid sloeg in als een bom. Ontwerpend onderzoek zette het voormalige haventerrein in een geheel nieuw licht. Het kaartbeeld van de Italiaanse architect en theoreticus Aldo Rossi vormt een levendige herinnering aan de manifestatie, die door hedendaagse professionals ook nu nog wordt geroemd.

 

Architectuur Instituut Rotterdam – 2002

In 2002 wordt AIR omgevormd tot een lokaal architectuurinstituut: Architectuur Instituut Rotterdam. Op initiatief van toenmalig wethouder Herman Meijer vormde oud rijksbouwmeester Wytze Patijn het oude AIR om tot het AIR wat het nu is.

Doelstelling was het organiseren van publiek debat over de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, en bewustzijnsvergroting bij de Rotterdammer over zijn gebouwde omgeving.

Start van der Leeuwkring – 2003

Het nieuwe AIR krijgt van het gemeentebestuur de opdracht mee te inspireren tot hoogwaardig opdrachtgeverschap. Rotterdamse opdrachtgevers verenigen zich op persoonlijke titel in de Van der Leeuwkring. Deze kring is vernoemd naar Kees van der Leeuw, die een sleutelrol vervulde in het wederopbouwproces van Rotterdam.

Van der Leeuwprijs – 2009

In 2009 wordt de eerste Van der Leeuwprijs uitgereikt aan de architect Joost Kühne voor zijn project aan de Boomgaardsstraat. De prijs onderscheidt private initiatiefnemers die met hun projecten meerwaarde voor de stad weten te creëren.

Rotterdam Architectuurprijs – 2010

Op verzoek van de gemeente Rotterdam neemt AIR de gehele organisatie van de Rotterdam Architectuurprijs voor zijn rekening. De eerste editie staat onder voorzitterschap van architecte Francine Houben. In 2010 is transformatie het thema, en ontvangt het schoolgebouw van de Jan Prins/St. Willibrordusschool de vakprijs en de RDM-loods op Heijplaat de publieksprijs.

AIR & Vers Beton – 2015

In 2015 neemt AIR het initiatief tot meerjarige samenwerking met het Rotterdamse platform Vers Beton. AIR draagt in belangrijke mate bij aan de financiering van een hoofdredacteur en auteurs. Er worden tot op de dag van vandaag goed bezochte artikelen over architectuur, stedenbouw en stedelijke ontwikkeling gepubliceerd.

Explosie Stadmakerscongres – 2015

Het succes van het Stadmakerscongres 2015 overtreft alle verwachtingen. Ruim 600 Rotterdamse, Nederlandse en Europese stadmakers vullen de Schouwburg Rotterdam de hele dag door. Stadlabs presenteren zich, stedenbouwkundige Matthijs van Ruijven presenteert de Kaart van de Stad. Guest Urban Critic Alexandros Washburn adresseert de vluchtelingenproblematiek als het belangrijkst ruimtelijke issue van dit moment.

 

Rotterdam Architectuur Maand – 2016

In 2016 nam AIR samen met Rotterdam Festivals en Rotterdam Partners het initiatief tot het organiseren van de Rotterdam Architectuur Maand. Hiermee stond heel de maand juni Rotterdam in het teken van architectuur. Met grote publiekstrekkers in de weekenden, volop lezingen en doorlopende exposities en ruim 30 deelnemende partijen viel er veel te doen voor iedereen die de architectuur van Rotterdam wilde beleven of wilde meepraten over de toekomst van de stad.