vacature

Lid Raad van Toezicht

Delen:

Vanwege het aflopen van de maximale zittingstermijn is AIR op zoek naar twee leden voor de raad van toezicht.

Architectuur is een publieke zaak en een ontwikkelkracht voor een aantrekkelijke, duurzame en rechtvaardige stad. Dat is waar AIR voor staat. Daarom werken we aan een vitaal architectuurklimaat en aan een cultuur van samen stadmaken. Het is onze missie om het gesprek over ruimtelijk ontwerp te openen voor een breed publiek en de brug te slaan tussen cultuur en stadsontwikkeling, tussen verbeelding en maken, tussen denken en doen. AIR fungeert als een platform dat vakgemeenschap en publiek verbindt. Vanuit Rotterdam, op zoek naar landelijke betekenis en gevoed door lokale en (inter)nationale perspectieven zet AIR programmering en netwerken in voor een breed ontwerpgesprek over de innovatieve, duurzame en inclusieve stad.

Profiel

Als lid van de raad van toezicht steek je met veel plezier jouw tijd en energie in AIR en stel je jouw relevante netwerk open. Je adviseert de directie van AIR in de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand. Je houdt op actieve, kritische en stimulerende wijze toezicht op de doelstellingen, identiteit en financiële en organisatorische continuïteit van de stichting.

Gezien de huidige samenstelling van de raad van toezicht hebben we ruimte voor een nieuw lid met een achtergrond als architect of gebiedsontwikkelaar met een heldere visie op het vak en actuele thema’s. Je staat midden in de maatschappij en staat open voor nieuwe manieren van kijken naar ruimtelijke opgaven. Voor deze positie vinden we dat wat je aan inhoudelijke kennis en ervaring meebrengt belangrijker dan ervaring als toezichthouder.

Daarnaast is er ruimte voor een lid met een publiek-bestuurlijk profiel met senioriteit en een regionaal aanzien met een stevig netwerk in de (Rotterdamse) gemeentepolitiek en de culturele wereld.

Wat mag je van ons verwachten?

Een kans om vanuit jouw kennis en kunde samen met andere deskundige en enthousiaste raad van toezichtleden bij te dragen aan de ambities van AIR. Bij AIR gaat het gesprek over de innovatieve, duurzame en inclusieve stad. AIR wil een platform vormen dat vakgemeenschap en publiek verbindt, dat stevig verankerd is in Rotterdam en van landelijke betekenis is. Samen met de directie denk je na over het verbinden van een onderstroom van nieuwe ideeën, concepten en experimenten aan een bovenstroom waar deze getoond, besproken en benut kunnen worden door (de voorlopers onder) het brede publiek.

AIR volgt de Governance Code Cultuur, de Fair Practice Code en de Code Culturele Diversiteit en Inclusie. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. De functie gaat in per maart 2023. De raad van toezicht vergadert in de regel vier keer per jaar. Hier staat geen financiële vergoeding tegenover. De leden van de raad van toezicht krijgen voor de uitoefening van hun functie eventuele onkosten vergoed.

Geïnteresseerd?

Je kan jouw motivatie en curriculum vitae voor 12 maart 2023 per mail sturen aan office@airrotterdam.eu ter attentie van Peter van der Gugten (voorzitter RvT). Uiterlijk op 17 maart 2023 laten we je weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Meer informatie over AIR en de huidige samenstelling van de raad van toezicht, vind je op de website van AIR, www.airrotterdam.eu.