Foto: Jan de Groen, Week van de Toegankelijkheid.

Stadsgesprekken

Delen:

AIR neemt het gehele jaar door het initiatief om publieke debatten, lezingen en colleges te organiseren onder de noemer Stadsgesprekken. Daarmee willen we een breed publiek onderdeel maken om na te denken over de stad en de architectuur. AIR wil hiermee inspireren, inzicht geven, kennis uitwisselen en meningsvorming stimuleren. De stadsgesprekken zijn onder te verdelen in vier reeksen.

TALKS about Architecture

In de Engelstalige lezingenreeks TALKS about Architecture staat architectuur als artistieke discipline centraal. AIR organiseert TALKS in samenwerking met initiatiefnemer De Kort Van Schaik en biedt zo vier keer per jaar een podium aan mondiaal opkomend ontwerptalent. TALKS startte in 2013 en heeft inmiddels een grote, internationale achterban van studenten, ontwerpers en andere vakgenoten weten te verzamelen.

Bezoek de website van TALKS about architecture.

Over de stad gesproken

Over de stad gesproken is een tweemaandelijkse lezing- en debatserie over grote stedelijke kwesties, actuele opgaven en ontwikkelingen. Het publieke gesprek wordt op een scherpe maar vooral ook nieuwsgierige wijze gevoerd. Zo heeft AIR grote en kleinere ontwikkelingen in de stadswijken op Zuid in verband gebracht, volgen we de transformatie van de Centrale Bibliotheek, de voortgang van de grote Stadsprojecten en de transformatie van Museum Boijmans van Beuningen.

Over wonen gesproken

Rotterdam streeft ernaar om de komende jaren vijftigduizend nieuwe woningen te bouwen binnen de contouren van de bestaande stad. Wonen is een van de innovatielijnen in de architectuurnota. Ook staat de stad voor de uitdaging om de bestaande woonomgeving een kwaliteits- en energiesprong te laten maken. AIR verkent deze opgaven in de reeks ‘Over wonen gesproken’ aan de hand van een kritische beschouwing van huidige en toekomstige woningbouwontwikkelingen en onderzoekt de potentie van innovatieve concepten en historische voorbeelden.

Doordenkavonden

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 programmeerde Recht op de Stad in samenwerking met AIR zeven publieke avonden waar we een woonkwestie publiekelijk doordenken. Het zijn avonden van de lange adem: onderwerpen die al veel langer spelen, en die voorlopig ook nog wel een tijdje zullen spelen. De doordenkavonden zijn gericht op inzicht en kennis. We onderzoeken de feiten, analyeren de verschillende posities van betrokken partijen. Bespreken strategieën die een socialer en rechtvaardiger woonbeleid dichterbij brengen. De avonden zijn geen arena voor politiek debat, maar de inhoud ervan zal zeker het politieke debat voeden en richten.

Sommige doordenkavonden zijn terug te kijken op ons YouTube-kanaal:

#3 AIR X Recht op de Stad: te weinig woningen of teveel geld?
#4 AIR X Recht op de Stad: Slopen of renoveren: een duurzame afweging?
#5 AIR X Recht op de Stad: Good Corp – Bad Corp