Platform Woonopgave

Platform Woonopgave is een groeiende alliantie van ontwerpers en andere experts uit verschillende organisaties die willen samenwerken aan een bewoonbaar Nederland.

In samenwerking met Rotterdamse architecten en ontwerpers heeft AIR in 2023 Platform Woonopgave opgericht. “Bouwen, bouwen, bouwen.” Is dit het antwoord op de wooncrisis, of kan het anders? Platform Woonopgave denkt van wel. Bij de lancering van het platform in mei 2023 presenteerde de groep oprichters een scherpe analyse van de woonopgave; deze is gratis te downloaden en aan te vullen via een open source principe. Iedereen is welkom om zich aan te sluiten bij het platform en mee te denken.

De analyse vormt een eerste stap om daarmee toe te werken naar een brede coalitie van verschillende partijen die betrokken zijn bij de volkshuisvesting (onder andere overheid, ruimtelijk ontwerpers, gebieds)ontwikkelaars, bouwers, bijwonersgroepen en beleggers), waarmee samen naar mogelijke alternatieve oplossingen gezocht kan worden. Die oplossingen komen voort vanuit de ambitie om een volkshuisvesting terug te brengen die vanuit een langtermijnperspectief echt betaalbaar en rechtvaardig is, waarbij bewoners weer centraal staan, waarbij woonkwaliteit en duurzaamheid uitgangspunten zijn én die voor de maatschappij financieel haalbaar is.

Download de analyse & denk mee

Platform Woonopgave zoekt naar samenwerking tussen mensen in de ontwerpsector en met experts uit aanverwante disciplines om samen een groter, collectief verhaal te maken over hoe we willen en kunnen wonen in Nederland. Regelmatig organiseren we evenementen waar we hierover met elkaar in gesprek kunnen.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen en mee te denken. Bezoek de website van Platform Woonopgave om de analyse te downloaden en voor meer informatie.