Foto: Aad Hoogendoorn

Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO)

Delen:

Met het Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO) wil AIR de ontmoeting en kennisdeling stimuleren binnen de Rotterdamse ontwerpsector en de gemeente Rotterdam en het stadsbestuur. Omdat projecten steeds complexer worden, en fysieke opgaven raken aan sociaalmaatschappelijke vraagstukken, is het platform verbreed met de disciplines stedenbouw, landschapsarchitectuur en cultuurhistorie.

De leden van het platform vormen een afspiegeling van de in Rotterdam gevestigde en/of werkzame bureaus. Van grote internationaal opererende bureaus tot startende talenten. Het platform komt minstens drie keer per jaar bijeen en brengt een open gedachtewisseling tot stand tussen de gemeente Rotterdam, de wethouder, de ontwerpgemeenschap en andere betrokken partijen in de ontwikkeling van Rotterdam over ruimtelijke opgaven. Verslagen van de bijeenkomsten worden sinds 2023 online gepubliceerd en zijn hier terug te vinden.

Werk jij als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, architectuurhistoricus of ontwikkelaar in en aan Rotterdam? En wil je graag bijdragen aan het Platform Ruimtelijk Ontwerp? Neem dan contact op met Tom Tomasowa via t.tomasowa@airrotterdam.eu