Netwerken

Delen:

Een vitaal architectuurklimaat is essentieel voor Rotterdam als architectuurstad. Daarom werkt AIR voortdurend aan netwerkvorming, talentontwikkeling en goed opdrachtgeverschap.

 

AIR vindt een persoonlijke relatie van groot belang om met elkaar het gesprek te kunnen voeren. We zijn voortdurend op zoek naar het verbreden en initiëren van netwerken. AIR is initiatiefnemer of betrokken binnen de volgende platforms. 

Van der Leeuwkring

Sinds 2005 is AIR initiatiefnemer van de Van der Leeuwkring. De kring bestaat uit Rotterdamse opdrachtgevers die zich op persoonlijke titel en bedrijfsmatig inspannen voor goed opdrachtgeverschap in het licht van Rotterdamse opgaven. Motto van de kring: privaat initiatief voor de publieke ruimte. De kring organiseert vijf keer per jaar een denksessie, draagt financieel en inhoudelijk bij aan het Stadmakerscongres, nodigt een Guest Urban Critic uit en reikt de Van der Leeuwprijs uit aan een klein initiatief met grote betekenis voor de stad. 

Platform Ruimtelijk Ontwerp

Met het Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO) wil AIR de ontmoeting en kennisdeling stimuleren binnen de Rotterdamse ontwerpsector en de gemeente Rotterdam en het stadsbestuur. Omdat projecten steeds complexer worden, en fysieke opgaven raken aan sociaalmaatschappelijke vraagstukken, is het platform verbreed met de disciplines stedenbouw, landschapsarchitectuur en cultuurhistorie. De leden van het platform vormen een afspiegeling van de in Rotterdam gevestigde en/of werkzame bureaus. Van grote internationaal opererende bureaus tot startende talenten. Het platform komt minstens vier keer per jaar bijeen en wil een open gedachtewisseling tot stand brengen tussen de gemeente Rotterdam, de wethouder en de ontwerpgemeenschap over de ruimtelijke opgaven voor Rotterdam. Het platform zet de architectuurnota op scherp in de vorm van een jaarlijkse actieagenda. 

Werk jij als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect of architectuurhistoricus in/aan Rotterdam? En wil je graag bijdragen aan het Platform Ruimtelijk Ontwerp? Neem dan contact op met Eileen Stornebrink via e.stornebrink@airrotterdam.eu 

FreshAIR

Met FreshAIR wil AIR het jonge talent en jonge professionals actief betrekken bij de opgaven van de stad. We moedigen iedereen die in het veld werkt aan om een vers nieuw geluid te laten horen vanuit de ontwerpwereld. AIR biedt een plek om elkaar te ontmoeten, betrokkenheid te tonen bij de ontwikkeling van de stad, ideeën zichtbaar te maken en nieuw programma te initiëren. Met bijeenkomsten door het jaar heen openen we samen nieuwe perspectieven op relevante thema’s voor de ontwerpsector en de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam. 

Ukraine – The Netherlands Urban Netwerk

Ukraine – the Netherlands Urban Network (UNUN) is a growing community of Ukrainians in the Netherlands, Dutch architectural and spatial planning organisations and other spatial professionals who joined forces to exchange knowledge in the context of the reconstruction of Ukraine.

Visit the website of UNUN