Cultuureducatie

Delen:

AIR ziet cultuureducatie als een belangrijke kracht om jongeren te betrekken in ontwerp en de ruimtelijke opgaven van de stad. Dit doen we met ons educatieprogramma ‘Leren in de Metropo(o)lder’ en diverse samenwerkingspartners.

Leren in de Metropo(o)lder

In 2019 is AIR gestart met Leren in de Metropo(o)lder, een initiatief van Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol. Door een samenwerking aan te gaan is het programma onder leiding van AIR uitgebreid naar de Metropoolregio Rotterdam.

De uitdaging is om via het ontwerp jongeren in aanraking te laten komen met actuele ruimtelijke opgaven die spelen op stedelijk niveau. Jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met deze grote ontwerpopgaven, zij zijn immers de toekomst van de stad. Om ze bewust te maken van wat er allemaal speelt en hoe de fysieke omgeving gaat veranderen is het belangrijk ze nu bij deze opgaven te betrekken. Zo worden ze bewust van hun leefomgeving, krijgen ze meer begrip van wat hun bijdrage daarin kan zijn en ontdekken ze het plezier van ontwerpen aan de gebouwde omgeving.

Binnen het educatieprogramma gaan jongeren aan de slag met een ontwerpopdracht. We verbinden jongeren met opdrachtgevers en professionals uit het werkveld. De onderwerpen van de verschillende projecten komen uit de praktijk en worden aangedragen door echte opdrachtgevers. Door de inzet van rolmodellen uit het werkveld inspireren en enthousiasmeren we de jongeren voor de omgeving waarin ze leven. Leren in de Metropo(o)lder is een belangrijk instrument voor kenniscirculatie tussen doelgroepen die elkaar niet gemakkelijk bereiken: van jongeren naar opdrachtgever en professionals, naar het onderwijs, ouders en hun sociale netwerk.

Samenwerkingen

Naast ontwerpopdrachten werkt AIR binnen Leren in de Metropo(o)lder ook met diverse samenwerkingspartners aan het betrekken van jongeren in ontwerp en de ruimtelijke opgaven van de stad. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met jongerenplatform Roffa Takkies, die op het SMC22 kennis hebben gemaakt met professionals op het gebied van wonen middels het spelprogramma ‘De Middenweg’.

Meedoen

De projecten binnen Leren in de Metropo(o)lder worden op maat gemaakt, en variëren van eenmalige workshops tot langdurige projecten. We zijn altijd opzoek naar nieuwe verbindingen met onderwijsinstellingen, jongerenverenigingen en –platforms en potentiële opdrachtgevers/ professionals die voor de klas willen staan. Enkele van onze partners zijn Lyceum Kralingen, Albeda College, Albeda Next, Stedin, Woonstad en Roffa Takkies

Geïnteresseerd? Neem gerust contact op met Lotte Wierikx op l.wierikx@airrotterdam.eu om de mogelijkheden te verkennen.