Leren in de Metropo(o)lder

Delen:

Welke uitkomsten zou het geven als we jongeren hun omgeving laten ontwerpen? Met het cultuureducatie programma ”Leren in de Metropo(o)lder” koppelt AIR ruimtelijke ontwerpvragen van échte opdrachtgevers aan jongeren, met als doel dat jongeren en professionals van elkaar leren.

“Leren in de Metropo(o)lder” maakt jongeren bewust en enthousiast om na te denken over de omgeving waarin ze leven. Ze maken kennis met professionals die dealen met ruimtelijke opgaven. Leren in de Metropo(o)lder is een belangrijk instrument voor kenniscirculatie tussen doelgroepen die elkaar niet gemakkelijk bereiken: van jongeren naar opdrachtgever en professionals, naar het onderwijs, ouders en hun sociale netwerk.

Hoe werkt dat?

De projecten van Leren in de Metropo(o)lder worden door AIR op maat gemaakt, en variëren van eenmalige workshops tot langdurige projecten. Jongeren tussen de 13 – 27 jaar gaan aan de slag met een ontwerpopdracht. Een ontwerpopdracht wordt niet zomaar verzonnen, maar komt voort uit een onderzoeksvraag van een opdrachtgever. AIR helpt met het omzetten naar een behapbare ontwerpvraag voor de jongeren.

Methodiek

Leren in de Metropo(o)lder gebruikt design thinking als methodiek. Dit is geïnspireerd op het creatieve proces van een ontwerper: onderzoeken, ondervinden, keuzes maken en die blijven aanscherpen. De jongeren doorlopen de fases van probleemanalyse, definiëren, ideevorming, ontwikkelen en definitief ontwerp. Iedereen neemt de rol van ontwerper op zich en werkt aan zowel de persoonlijke leefomgeving als persoonlijke ontwikkeling. Tijdens het proces faciliteert AIR een aantal inspiratiemomenten waarbij de jongeren geënthousiasmeerd worden door rolmodellen uit het werkveld, zoals fotografen en architecten.

Resultaten

Wederkerig leren staat centraal: de jongeren en professionals leren van elkáár. In het proces ontwikkelen jongeren eigenaarschap van hun leefomgeving. Zo kunnen ze zich voorstellen hoe het is om een ontwerper te worden. De uitkomsten worden gepresenteerd aan de opdrachtgever, rolmodellen, AIR en elkaar, en landen op deze manier in het werkveld. AIR speelt een rol in het zichtbaar maken van de resultaten door het o.a. te koppelen aan de Rotterdam Architectuur Maand of het Stadmakerscongres.

Wat wordt verwacht van een educatie instelling?

AIR werkt samen met onderwijsinstellingen, jongerenverenigingen en -platforms. Als educatie instelling ben je op de hoogte wat er speelt bij de jongeren waardoor AIR een passende ontwerpopdracht kan bedenken. Samen zorgen we ervoor dat de opdracht en het project passend is voor de jongeren en binnen de instelling.

Deze educatie instellingen gingen je voor: Lyceum Kralingen, Albeda College, Willem de Kooning Academie, IMC Weekendschool Rotterdam Zuid, Roffa Takkies en TalentHub.

Wat wordt verwacht van een opdrachtgever?

Als opdrachtgever bedenk je samen met AIR de ontwerpopdracht en gaat AIR vervolgens aan de slag om er een werkbaar project van te maken. Gezamenlijk geef je de opdracht uit tijdens een kick-off moment, en ben je aanwezig bij de eindpresentaties om de resultaten te beoordelen.

Deze opdrachtgevers gingen je voor: gemeente Rotterdam, Stedin, Woonstad, Rijkswaterstaat, Sportbedrijf Rotterdam, Rotterdams Weerwoord en Dakdorpen.

Explainer video

 

Samenwerken?

AIR is altijd opzoek naar nieuwe verbindingen met educatie instellingen en potentiële opdrachtgevers/ professionals die voor de klas willen staan.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Lotte Wierikx om de mogelijkheden te verkennen.

Over Leren in de Metropo(o)lder

Sinds 2018 werkt AIR met “Leren in de Metropo(o)lder”; dat een initiatief is van Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol. Door een samenwerking aan te gaan is het programma onder leiding van AIR uitgebreid naar de Metropoolregio Rotterdam.