Foto: Fred Ernst

365x stad

Delen:

AIR faciliteert jaarrond werkplaatsen en denkruimtes over de stad. Dat doen we niet alleen. In samenwerking met stadslabs, initiatiefnemers, energie- en bewonerscoöperaties, culturele programmeurs en betrokken ambtenaren werken we aan complexe opgaven. Dit doet AIR onder de noemer ‘365x stad’.

 

Rotterdam moet samenkomen om te kunnen werken aan collectieve complexe opgaven zoals klimaatadaptatie, energietransitie, verdichting, technologisering, mobiliteitstransitie, rechtvaardigheid en inclusie. De werkplaats van het stadmaken activeert AIR door bijeenkomsten en expertsessies te organiseren waarin ervaring, kennis, programma’s en plekken worden uitgewisseld. Tours worden ontwikkeld naar plekken, initiatieven en ontwikkelingen van betekenis. We maken het mogelijk om artikelen te publiceren rond verschillende thematieken, met stadsverhalen of concrete aanbevelingen op Vers Beton. Daarnaast werken we aan de stad door ons te richten op specifieke plekken waar verschillende opgaven samenkomen, zoals in Groot-IJsselmonde en de publieke interieurs van de stad.