Workshop, Dialoog
10 oktober.2023

2050 is nu: Duurzaam bouwen en ontwerpen in Rotterdam (PRO)

Op dinsdag 10 oktober komt het Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO) weer bijeen voor kennisdeling en ontmoeting tussen de Rotterdamse ontwerpsector en het stadsbestuur.

De klimaatdoelen 2030 en 2050 staan voor de deur. Tegelijkertijd moeten er meer woningen bijgebouwd worden met het oog op de wooncrisis. Deze opgaven spelen zich af tegen een achtergrond waarin bouwen onder druk staat, net zoals de positie van de architect. Terwijl architecten met hun ontwerpkracht en ervaring met bouwen juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan deze met elkaar verbonden uitdagingen.

Tijdens de bijeenkomst van het Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO) borduren we voort op twee eerdere bijeenkomsten dit jaar rondom hetzelfde thema. De vorige bijeenkomst in juni leverde een grote hoeveelheid aan ideeën en input op, het verslag lees je hier. Op 10 oktober maken we een gezamenlijke verdiepingsslag op basis van de eerder opgehaalde inhoud. Wethouder Chantal Zeegers (Klimaat, Bouwen en Wonen) zal bij de terugkoppeling aanwezig zijn.

Programma

De bijeenkomst wordt afgetrapt met twee inspiratielezingen na een introductie vanuit AIR en gemeente Rotterdam. Els Leclercq (ontwerper & onderzoeker TU Delft) licht haar ontwerpmethode toe waarbij wordt gewerkt vanuit een gemeenschappelijk waardenkader. Thieme Hennis (onderzoeker And the People) vertelt meer over het Community Land Trust-model. Vanuit deze input gaan we vervolgens uiteen in werktafels, waarin we de volgende punten uitwerken voor een manifest: kansen in de bestaande voorraad, coöperatief denken en doen, het wegnemen van belemmeringen en financiële modellen.

Aan tafel nemen architecten, gemeente, ontwerpers, ontwikkelaars en corporaties plaats. We sluiten af met een plenaire terugkoppeling en – zoals gebruikelijk – de borrel, een niet te missen onderdeel om het netwerk van de PRO te versterken.

15:30 – 16:00 Inloop
16:00 – 16:05 Welkom door AIR en gemeente Rotterdam
16:05 – 16:15 Els Leclercq (ontwerper & onderzoeker TU Delft) over gemeenschappelijk waardenkader
16:15 – 16:25 Thieme Hennis (ontwerper & onderzoeker And the People) over Community Land Trust (CLT) model
16:30 – 17:30 Uiteen in werktafels
17:30 – 18:00 Plenaire terugkoppeling met wethouder Chantal Zeegers
18:00 – 19:00 Borrel bij Keilepand

Over het Platform Ruimtelijk Ontwerp

Met het Platform Ruimtelijk Ontwerp wil AIR de ontmoeting en kennisdeling stimuleren binnen de Rotterdamse ontwerpsector en de gemeente Rotterdam en het stadsbestuur. De leden van het platform vormen een afspiegeling van de in Rotterdam gevestigde en werkzame bureaus. Het platform komt minstens drie keer per jaar bijeen en wil een open gedachtewisseling tot stand brengen tussen de gemeente Rotterdam, de wethouder en de ontwerpgemeenschap over de ruimtelijke opgaven voor Rotterdam. Het platform zet de architectuurnota op scherp in de vorm van een jaarlijkse actieagenda. De PRO wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Rotterdam.

Meld je hier aan

Praktische info
Tijd

Van: 16:00 uur
Tot: 19:00 uur

Locatie

Keilepand M4H
Keilestraat 9F
3029 BP
Rotterdam

Organisator

AIR

Voertaal

Nederlands

Mede mogelijk gemaakt door

Gemeente Rotterdam

Delen:
Voeg toe aan je agenda