Dialoog
11 juni

Bijeenkomst Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO)

Een van de meest urgente transitieopgaven op het gebied van verdichting, duurzaamheid en klimaatverandering ligt in de bestaande stad. Huizen moeten energie-efficiënt en toekomstbestendig worden gemaakt, infrastructuur moet worden vernieuwd en verzakkingen moeten worden aangepakt. Dit zijn transformaties die een grote impact op de leefomgeving van bewoners hebben en complex zijn vanwege de verschillen in eigenaarschap en de wijze waarop de problemen kunnen worden aangepakt. 

Tegelijkertijd valt er juist in de bestaande voorraad op het gebied van verduurzaming grote winst te behalen, zowel op het gebied van maatschappelijke opgaven als op het gebied van energie en klimaat. Een duurzame woning en leefomgeving met levensloopbestendige huizen draagt ook bij aan betaalbaarheid, sociale cohesie en de leefbaarheid van de wijk in de toekomst. 

Tijdens deze sessie van de PRO richten we ons daarom op de potentie van de bestaande voorraad en bouwen we voort op de thematiek van de eerste PRO van 2024 over klimaatrisico’s. We brengen in kaart welke opgaven er spelen en wat de rol van de ontwerper is en kan zijn in complexe, gebiedsgerichte en specifieke transformaties.  

Programma 

Extra: 14:00 – 15:30 PRO Special: Tour door het Oude Westen – klik hier om je in te schrijven voor de tour.
15:30 – 16:00 Inloop 
16:00 – 16:10 Welkom door gemeente Rotterdam en AIR 
16:10 – 16:30 Introducties 
16:30 – 17:30 Uiteen in werktafels 
17:30 – 18:00 Plenaire terugkoppeling 
18:00 – 19:00 Borrel in het Henket-paviljoen 

 PRO Special: Tour door het Oude Westen

Voorafgaand aan de bijeenkomst van Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO) organiseert AIR een speciale wandeltour door het Oude Westen. Van 14:00 tot 15:30 uur bezoek je inspirerende voorbeeldprojecten die gericht zijn op de bestaande voorraad. Deze projecten variëren van renovatie tot transformatie en van inbreiding tot uitbreiding, en zijn interessant vanwege hun proces, uitvoering en samenwerking. 

 
Over het Platform Ruimtelijk Ontwerp 

Met het Platform Ruimtelijk Ontwerp wil AIR de ontmoeting en kennisdeling stimuleren binnen de Rotterdamse ontwerpsector en de gemeente Rotterdam en het stadsbestuur. De leden van het platform vormen een afspiegeling van de in Rotterdam gevestigde en werkzame bureaus. Het platform komt minstens drie keer per jaar bijeen en wil een open gedachtewisseling tot stand brengen tussen de gemeente Rotterdam, de wethouder en de ontwerpgemeenschap over de ruimtelijke opgaven voor Rotterdam. Het platform zet de architectuurnota op scherp in de vorm van een jaarlijkse actieagenda. De PRO wordt georganiseerd in samenwerking met gemeente Rotterdam. 

Praktische informatie
  • Reserveer een ticket via onderstaande link
  • Bij de ingang van het Henket-paviljoen word je kaartje gescand
  • Het Henket-paviljoen bevindt zich in de zuidelijke vleugel van Museum Boijmans Van Beuningen, grenzend aan de Museumtuin. De entree vind je aan de zijkant van het Museum, gelegen aan het Melkkoppad. De entree is te herkennen aan een grote Rotterdam Architectuur Maand luifel.

 

Praktische info
Tijd

Van: 16:00 uur
Tot: 18:00 uur

Locatie

Henket-paviljoen
Ingang via het Melkkoppad
3015CX
Rotterdam

Organisator

AIR

Prijs

Gratis

Delen:
Voeg toe aan je agenda