10 april 2024

Publicatie Platform Ruimtelijk Ontwerp: 2050 is nu!

Leestijd: 2 minuten

Delen:

In 2023 kwam het Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO) drie keer bijeen om te praten over het thema ‘duurzaam ontwerpen en bouwen’. De opgehaalde inhoud van deze drie bijeenkomsten in 2023 is nu gebundeld in een publicatie. Aanwezig bij deze bijeenkomsten waren ontwerpers, architecten, ontwikkelaars, beleggers en de gemeente Rotterdam. Download de publicatie hier!

De complexiteit van de ruimtelijke opgaven vraagt om een complete benadering, creativiteit en het betrekken van verschillende stemmen en perspectieven. Deze publicatie is zowel een document van aanbeveling voor alle bovengenoemde betrokkenen, als een verslag van de bijeenkomsten. Daarbovenop vraagt deze publicatie aandacht voor de sleutelrol die architecten en ontwerpers nu al kunnen spelen in het maken van de transitie naar een duurzame stad.

De resultaten van de PRO werksessies in 2023 zijn samengebracht in vier vooruitzichten:

Andere waarden dan winst

Financiële winst zou niet langer sturend moeten zijn in ontwikkelingen. We pleiten voor een bredere waardestrategie die voor en tijdens een transparant en gelijkwaardig ontwikkelproces wordt vastgesteld en gegarandeerd. Hierbij worden niet alleen financiële, maar ook ecologische en sociale waarden meegenomen.

Kansen in de bestaande voorraad

Er is ontzettend veel duurzame winst (en ruimte) te behalen in het optoppen, splitsen, doorverhuizen, uitbreiden en verduurzamen van de bestaande bouw. Complex en uitdagend? Ja, maar haalbaar als je de buurt als maatstaf hanteert én gebruikmaakt van de ontwerp- en verbeeldingskracht van architecten en ontwerpers.

Bredere kijk op duurzame nieuwbouw

De meest duurzame keuze? Helemaal niet (nieuw) bouwen. Maar we moeten wel. We moeten nu duurzaam bouwen voor de toekomst. Dit bereiken we onder meer door ruimte te geven aan duurzaam experiment, sociale en financiële duurzaamheid te beschermen en ontwerpers een hoofdrol te geven in het proces.

Gemeenschapskracht en eigenaarschap

Deze twee sleutelbegrippen geven ambitie en betekenis om samen aan de opgaven te werken en richting naar uitvoering geven. Deze waarden zijn bij uitstek verankerd in coöperatieve en collectieve projecten.

Download de publicatie hier.

Over het Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO)

AIR organiseert in samenwerking met de gemeente Rotterdam sinds 2019 het Platform Ruimtelijk Ontwerp (PRO).  Het stimuleert ontmoeting en kennisdeling tussen de Rotterdamse ontwerpsector, de gemeente en het stadsbestuur. Meer weten over wat PRO inhoudt? Kijk dan hier.

Werk jij als architect, stedenbouwkundige, landschapsarchitect, architectuurhistoricus of ontwikkelaar in en aan Rotterdam? En wil je graag bijdragen aan het Platform Ruimtelijk Ontwerp? Neem dan contact op met Tom Tomasowa.