13 maart 2024

Terugblik Stadsgesprek Betaalbaar wonen

Leestijd: 2 minuten

Delen:

Op 7 maart 2024, een week voordat de nieuwe Woonvisie wordt vastgesteld  organiseerden AIR, Recht op de Stad, Platform Woonopgave en Keilecollectief een Stadsgesprek over Betaalbaar wonen. Onderwerp van gesprek: hoe wordt écht betaalbaar wonen in Rotterdam gerealiseerd? De bijeenkomst in het Keilepand was helemaal uitverkocht. Hieronder blikken we inhoudelijk terug met foto’s en vind je de gemaakte moties en de opname terug.

Joke van der Zwaard (Recht op de Stad) nam ons eerst mee in een historische introductie van de Rotterdamse Woonvisie van 1909 tot 2024. Wat viel er op in al die Woonvisies door de jaren heen als we kijken naar betaalbaarheid? En hoe werd daarop gereageerd in de stad? Vervolgens nam Sanne van Manen (Platform Woonopgave) ons mee in een data analyse over wat wordt verstaan onder betaalbaarheid. Hoe betaalbaar is betaalbaar eigenlijk? Bekijk de analyse hier terug.

Pleidooien en panelgesprek

Hierna volgden een aantal pleidooien die als startpunt dienden voor het panelgesprek waarbij vier thema’s over betaalbaar wonen aan bod kwamen onder leiding van moderator Siobhan Burger:

  1. grondbeleid (Daan Bossuyt, Universiteit Utrecht);
  2. sociaal wonen (Hedy van den Berk, Havensteder & Miriam Hoekstra, Woonstad Rotterdam);
  3. koopwoningen (Sjoerd Kuiper, wethouder Maassluis)
  4. alternatieve woonvormen (Arie Lengkeek, ERA-contour).

De panelleden gingen per thema in gesprek over welke instrumenten er concreet nog nodig zijn om de Woonvisie tot uitvoering te laten komen.

En niet te vergeten, de muzikale intermezzo’s met strijdliederen van Keimpe de Jong.

Moties

Na afloop van het Stadsgesprek kreeg het publiek de kans om moties op te stellen en daar werd goed gebruik van gemaakt. De organisatie had voorafgaand al wat moties geformuleerd. De moties zijn inmiddels naar de fracties uit de Gemeenteraad gestuurd, bekijk ze hier. Woensdag 13 maart is de laatste Commissieraad, donderdag 14 maart wordt de Woonvisie vastgesteld.

Wil je meer weten over de analyse van Platform Woonopgave? Mail dan naar info@platformwoonopgave.nl 

Foto’s: Joke Schot