17 oktober 2023

Leren in de Metropo(o)lder: opdracht Rijkswaterstaat

Leestijd: 2 minuten

Delen:

Half september zijn we van start gegaan met een nieuwe opdracht in ons cultuureducatieprogramma Leren in de Metropo(o)lder. Twee eerstejaars vwo-klassen van Lyceum Kralingen gaan komende periode aan de slag met een ontwerpopdracht van AIR in samenwerking met Rijkswaterstaat.

Opdracht

AIR en Rijkswaterstaat vragen de leerlingen mee te denken over de invulling voor dieren in het nieuwe Hofbogenpark. Bovenop de Hofbogen komt een stadspark van 1,9 kilometer lang. Het wordt een plek waar zowel de natuur, mens en dieren rust kunnen vinden. Om te zorgen dat ook dieren gebruik kunnen maken van het nieuwe Hofbogenpark, moeten er passages komen. Dit betekent dat de leerlingen een natuurinclusieve egelpassage ontwerpen voor de Hofbogen.

 Het proces

Komende weken verdiepen de leerlingen zich in natuurinclusiviteit. Door een locatiebezoek aan de Hofbogen hebben ze een beter inzicht in wat wel en niet mogelijk is met betrekking tot de locatie. Architect Marjolein van Eig van Bureau van Eig kwam langs om haar ontwerp voor de egelpassages bij de Hofbogen toe te lichten. Ook gaf ze de leerlingen tips mee voor hun ontwerp. Ze werken door aan een eindontwerp en presenteren deze aan AIR, Rijkswaterstaat, de betrokken ontwerpers en elkaar.

Over Leren in de Metropo(o)lder

Leren in de Metropo(o)lder is het educatieprogramma van AIR waarmee we jongeren betrekken in ontwerp en de ruimtelijke opgaven van de stad. We verbinden jongeren met opdrachtgevers en professionals uit het werkveld. De onderwerpen van de verschillende projecten komen uit de praktijk en worden aangedragen door echte opdrachtgevers. Door de inzet van rolmodellen uit het werkveld inspireren en enthousiasmeren we de jongeren voor de omgeving waarin ze leven. 

De rol van AIR

AIR bedenkt de opgaven en zoekt verbindingen vanuit de doelgroep met de opgaven die spelen in de stad. AIR zorgt voor passende experts die de jongeren begeleiden in het ontwerpen. Zo is AIR betrokken van opgave tot uitvoering, altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en ontwerpers.

Oproep

We zijn altijd opzoek naar nieuwe verbindingen met onderwijsinstellingen, jongerenverenigingen en –platforms en potentiële opdrachtgevers/ professionals die voor de klas willen staan. Geïnteresseerd? Neem gerust contact op met Lotte Wierikx op l.wierikx@airrotterdam.eu om de mogelijkheden te verkennen.