24 mei 2023

Open Oproep: Ruimte voor Rechtvaardigheid

Leestijd: 2 minuten

Delen:

Op donderdag 25 mei 2023 lanceert het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie de Open Oproep in het kader van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp: Ruimte voor Rechtvaardigheid.

Nederland staat voor een grote verbouwing met grote ruimtelijke gevolgen. Deze ‘wederombouw’, zal niet lukken als ze niet op een sociaal duurzame manier vorm krijgt. In vrijwel elke (ruimtelijke) toekomstvisie worden rechtvaardigheid en inclusie terecht genoemd als belangrijke doelstellingen. Maar wat die termen precies inhouden en hoe ze vorm kunnen krijgen, blijft onduidelijk. Kan ontwerp helpen hier concreter vorm aan te geven? 

Veel mensen worden geraakt door vormen van onrechtvaardigheid wat deelnemen aan de samenleving vermoeilijkt. Het is belangrijk om rechtvaardigheid en inclusie vanuit de soms pijnlijk concrete praktijken van onrechtvaardigheid te benaderen. Ontwerpers kunnen hieraan bijdragen door ingewikkelde problemen inzichtelijk en bespreekbaar te maken en nieuwe, gedeelde perspectieven te bieden. 

Open Oproep 

De Open Oproep ‘Ruimte voor Rechtvaardigheid’ wordt op 25 mei 2023 gelanceerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Met deze Open Oproep nodigt het fonds coalities van ruimtelijk ontwerpers en overheden, organisaties, deskundigen en burgers uit, om te werken aan vernieuwende ideeën over hoe ontwerpend onderzoek kan zorgen voor meer rechtvaardigheid en inclusie in de ruimtelijke omgeving. Er wordt gezocht naar projecten met vernieuwende ideeën. Deze projecten kunnen verschillende doelen hebben en zich richten op verschillende niveaus. Het gaat hierbij om het vormgeven en eerlijk verdelen van de ruimte om ons heen.

Meet-up

Als onderdeel van de Rotterdam Architectuur Maand organiseert AIR op 23 juni een meet-up in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie over de Open Oproep. 

Ben je bezig met een onderzoek of betrokken bij een project dat gaat over de ruimtelijke kant van rechtvaardigheid? Meld je dan aan via Tom Tomasowa en wordt op 23 juni onderdeel van het programma.  Meer informatie over het programma vind je hier.