07 april 2023

Leren in de Metropo(o)lder: aftrap opdracht Woonstad

Leestijd: 2 minuten

Delen:

Half maart zijn we van start gegaan met een nieuwe opdracht in ons cultuureducatieprogramma Leren in de Metropo(o)lder. Twee eerstejaars vwo-klassen van Lyceum Kralingen gaan komende periode aan de slag met een ontwerpopdracht van opdrachtgever Woonstad Rotterdam.

Opdracht

Woonstad Rotterdam vraagt de leerlingen mee te denken over de invulling van het nieuwe Berkelblok, een appartementenblok van Woonstad. De uitdaging voor Woonstad is, naast betaalbare prettige woningen ontwerpen, om sociale interactie te bevorderen. Dit betekent dat de leerlingen een nieuw ontwerp voor het Berkelblok gaan maken aan de hand van social design. Per groepje ontwerpen zij een interventie voor Woonstad die de sociale interactie tussen bewoners bevordert.

Het proces

Komende weken verdiepen de leerlingen zich in verschillende vormen van wonen en interactie binnen gemeenschappelijke ruimtes. Door een locatie bezoek aan het Berkelblok hebben ze een beter inzicht in wat wel en niet mogelijk is met betrekking tot social design. Hun ideeën zetten ze samen met een social designer om tot een eerste ontwerp. Uiteindelijk leveren de leerlingen een ontwerp op en presenteren ze deze aan AIR, Woonstad Rotterdam, de betrokken social designers en elkaar.

Over Leren in de Metropo(o)lder

Leren in de Metropo(o)lder is het educatieprogramma van AIR waarmee we jongeren betrekken in ontwerp en de ruimtelijke opgaven van de stad. We verbinden jongeren met opdrachtgevers en professionals uit het werkveld. De onderwerpen van de verschillende projecten komen uit de praktijk en worden aangedragen door echte opdrachtgevers. Door de inzet van rolmodellen uit het werkveld inspireren en enthousiasmeren we de jongeren voor de omgeving waarin ze leven. 

De rol van AIR

AIR bedenkt de opgaven en zoekt verbindingen vanuit de doelgroep met de opgaven die spelen in de stad. AIR zorgt voor passende experts die de jongeren begeleiden in het ontwerpen. Zo is AIR betrokken van opgave tot uitvoering, altijd in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers, onderwijsinstellingen en ontwerpers.

Oproep

We zijn altijd opzoek naar nieuwe verbindingen met onderwijsinstellingen, jongerenverenigingen en –platforms en potentiële opdrachtgevers/ professionals die voor de klas willen staan. Geïnteresseerd? Neem gerust contact op met Lotte Wierikx op l.wierikx@airrotterdam.eu om de mogelijkheden te verkennen. 

Gerelateerd nieuws