Foto: Justin Agyin, Zonnepark 't oor in Den Haag

07 april 2022

Studio ‘Stad onder Spanning’ expositie op RAvB

Leestijd: 2 minuten

Delen:

In de studio Stad onder Spanning aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) onderzoeken studenten, onder leiding van gastdocent Justin Agyin (AIR) wat er al zichtbaar is van de huidige energie infrastructuur in stad en haar omgeving, en hoe belangrijk ontwerpkracht daarbij is. 

 

Foto: Justin Agyin, excursie Tennet Wijk aan Zee

 

De Studio Stad onder spanning is onderdeel van het lesprogramma ‘De Rotterdamse Klimaatopgave‘ van de RavB. Ook de niet-ruimtelijke netwerken van stakeholders hebben namelijk een grote, ruimtelijke impact op onze leefomgevingen in straten, steden en landschappen. Als ontwerper is het belangrijk om te snappen hoe deze mechanismen werken en hoe je met ontwerpkracht kunt laten zien dat er veel slimmere, integrale en mooiere oplossingen mogelijk zijn. Hoe het energiesysteem eruitziet en er uit kán gáán zien hebben de studenten uitgewerkt in een fotoserie, een handgetekende kaart en een collage op een zelfgekozen, ideale plek. De tussentijdse resultaten van de studio zijn op vrijdagmiddag 8 april gepresenteerd in een tentoonstelling op de RAvB.

Foto: Justin Agyin