Foto: Fred Ernst, Paviljoens tijdens RA Maand '21

07 april 2022

Paviljoens keren terug in IJsselmonde!

Leestijd: 3 minuten

Delen:

In juni strijkt de RA Maand opnieuw neer op de Herenwaard in IJsselmonde. AIR verzorgt in samenwerking met de Veldacademie een programma dat voortbouwt op de langlopende manifestatie in de wijk, met onder andere workshops, een expositie en de paviljoens gebouwd door studenten van de TU Delft.

 

In het najaar van 2022 reist de expositie ook naar architectuurcentrum OMI, voor een uitwisseling met stadswijk het Oude Westen. In de expositie wordt werk getoond van fotograaf Sanne Donders en worden de onderzoeksresultaten getoond die de uitkomst zijn van de open oproep die AIR in november 2021 lanceerde, met als thema ‘Eenzaamheid in IJsselmonde’.

Over de Open Oproep

Groot IJsselmonde is wellicht hét voorbeeld van de naoorlogse tuinstad. Met het opgroeiende kind als uitgangspunt is hier een leefomgeving gecreëerd met veel ‘licht, lucht en ruimte’. Daarnaast zien we diverse ‘tussenruimtes’ als schakel tussen het openbare leven en het gezinsleven. Vandaag de dag huisvest Groot IJsselmonde een rijke mix van mensen; van bewoners van het eerste uur tot nieuwkomers.

In het licht van de zoektocht naar ‘goede groei’ van Rotterdam, werpt dit de vraag op: hoe kan de openbare ruimte anno nu de levensloop van alle inwoners – ongeacht leeftijd, achtergrond of talent – stimuleren?

Onverwachte ontmoetingen

Veel bebouwing is aan renovatie, verduurzaming of vervanging toe: de wijk staat een grote opgave te wachten de komende jaren. In dit scenario zal niet alleen het fysieke, maar ook het sociale weefsel ingrijpend veranderen. Door de instroom van nieuwe bevolkingsgroepen bijvoorbeeld. Daarbij moet rekening worden gehouden met de perspectieven van de inwoners van nu, maar ook met hun behoeften en mogelijkheden. Ouderen, bijvoorbeeld, kennen hun wijk goed. Zij bezien de wijk vanuit hun eigen blik, reflecterend op de veranderingen die ze van dichtbij hebben meegemaakt. Opgaven als verduurzaming en verdichting van de leefomgeving zijn zo niet alleen technisch, maar ook (en juist) fundamenteel van culturele aard. Hier ligt een kans om nieuwe en oude bewoners middels onverwachte ontmoetingen bij elkaar te brengen. Daaropvolgend kunnen burgers in gesprek komen met professionals. Zo worden andere zienswijzen op de leefomgeving aan het licht gebracht.

Meerjarige manifestatie in IJsselmonde

AIR zet de komende jaren in op een meerjarige manifestatie in IJsselmonde. Niet alleen om de volgende opgaven van context te voorzien, maar ook om met bewoners in gesprek te gaan over de leefomgeving. AIR bouwt daarmee voort op de ontwerpwedstrijd Europan. Daarbij was het hart van IJsselmonde in 2018 een van de vijf Europese locaties. In 2021 volgden tijdens de RA Maand al vier ontmoetingspaviljoens, samen met wijkbewoners gebouwd door studenten van de TU Delft en Veldacademie. En een expositie in samenwerking met NOV’82 architecten en fotograaf Sanne Donders. Tijdens de #RAmaand22 in juni wordt er door studenten opnieuw aan paviljoens gebouwd en organiseert AIR in samenwerking met fotografen, architecten en ontwerpers een aantal workshops voor de wijk.

Gerelateerd nieuws