Foto: Joke Schot, Doordenkavond #1

22 november 2021

Misverstanden, strijdliederen en hoop | Doordenkavond #1

Leestijd: 2 minuten

Delen:

Woonbeleid en grondbeleid zijn met elkaar verweven. Elk gesprek over wonen, van kopen en sociale huur tot alternatieve woonvormen, loopt vast als het niet ook is verankerd in grondbeleid. Hoe bepalen grondwaardes wat er gebeurt in de stad? En als we een ander woonbeleid willen, wat moet er dan veranderen aan ons grondbeleid? Tijdens de eerste doordenkavond van Recht op de stad en AIR op 8 november 2021 staan deze vragen centraal.

#1 Recht op grond: onze grond als handelswaar?!

Edwin Buitelaar en Gerben Kamphorst leggen uit wat grondbeleid is en hoe en op precies welk moment je wél kans maakt om het grondbeleid niet alleen op commerciële opbrengsten en de hoogste prijs in te richten. Keimpe de Jong maakt ons strijdvaardig met strijdlustige liederen en Arie Lengkeek praat de avond aan elkaar.

Was je er niet bij? Of wil je het nog eens nalezen? Lees dan hier het verslag van Recht op de Stad, dat begint met een lied.

Over de doordenkavonden

In aanloop naar de verkiezingen 2022 programmeert Recht op de stad zeven publieke avonden waarop we een woonkwestie publiek doordenken. Het zijn avonden van de lange adem: onderwerpen die al veel langer spelen, en die voorlopig ook nog wel een tijdje zullen spelen.

De doordenkavonden zijn gericht op inzicht en kennis. We onderzoeken de feiten. Analyseren de verschillende posities van betrokken partijen. We bespreken strategieën die een socialer en rechtvaardiger woonbeleid dichterbij brengen. De avonden zijn geen arena voor politiek debat, maar de inhoud ervan zal zeker het politieke debat voeden en richten.