08 oktober 2020

Terugkijken ON AIR: Coöperatieve woonprojecten

Leestijd: 2 minuten

Delen:

In deze editie van ON AIR spreekt architect Ninke Happel (Happel Cornelisse Verhoeven Architecten) over aandacht voor het wonen en het interieurgebruik, de woningplattegrond en de waarde van het experiment.

Aan de hand van de potentiële en gerealiseerde architectonische kwaliteit van coöperatieve woonprojecten toont ze nieuwe perspectieven op woningbouw en de cultuur van identiteitsvolle wijken.

Coöperatieve Woonprojecten

In Rotterdam, maar ook nationaal, staan we voor grote uitdagingen. Het realiseren van grote getalen woningbouw is hier één van. De urgentie en omvang van deze opgave vraagt, dringend, om het fundamenteel heroverwegen van de gangbare en in verregaande mate gestandaardiseerde woningbouwpraktijk en biedt de mogelijkheid om meer diverse, kwalitatief hoogwaardige en duurzame woningen te realiseren. Coöperatieve woonprojecten kunnen hier aan bijdragen als alternatief voor particuliere koopwoningen, die gericht zijn op het individu (of een enkel gezin), en de steeds meer uitgeknepen (sociale) huurwoningen. Met wooncoöperaties kan in de vorm van een collectie van individuen gewerkt worden aan fijne woningen en woonomgevingen die bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Aan de hand van initiatieven als het door Ninke Happel opgezette Rotterdams Woongenootschap, wordt er ook in Nederland gewerkt aan het realiseren van betaalbare en hoogkwalitatieve binnenstedelijke (gezins)appartementen en naar ruimte voor het experiment in de woningbouw.

 

 

Over Wonen Gesproken

Rotterdam streeft ernaar om de komende jaren vijftigduizend nieuwe woningen te bouwen binnen de contouren van de bestaande stad. Daarnaast staat de stad voor de uitdaging om de bestaande woonomgeving een kwaliteits- en energiesprong te laten maken. AIR verkent deze opgave in publiek gesprek, onderzoekt daarin nieuwe perspectieven op toekomstbestendige woonmilieus, belicht architectonische kwaliteit(en) en innovatieve concepten en werkt aan historisch besef.