01 oktober 2020

Terugkijken ON AIR: Experimentele Woningbouw

Leestijd: 2 minuten

Delen:

In deze editie van ON AIR gaat stedenbouwkundig ontwerper Ruben Ferwerda (barzilay + ferwerda architectuur + stedenbouw) in op de ontstaansgeschiedenis en de resultaten van het Rijksprogramma Experimentele woningbouw.

Als reactie op de eenvormige naoorlogse uitbreidingswijken werd met dit programma tussen 1968 en 1980 doelbewust gezocht naar vernieuwing en extra kwaliteit in de Nederlandse woningbouw. Daarnaast komen ook de lessen aan bod die getrokken kunnen worden uit de gerealiseerde experimentele woningbouwprojecten voor de hedendaagse transformatie opgaves, en hoe de experimentele woningbouw past in de bredere context van het jonge Post 65 erfgoed.

Experimentele Woningbouw in Nederland 1968-1980

Er staan in Nederland 10.000 woningen met het predicaat ‘experimenteel’ als resultaat van een uniek experimentenbeleid uit de jaren zeventig. Het programma was opgezet als alternatief voor de eenvormige woningbouw van de uitbreidingswijken die hoofdzakelijk bestond uit de doorzonwoning en galerijflat. Het programma diende als katalysator voor de vernieuwing van de woonwijken, de woningtypologieën en de woonvormen. De woning werd gezien als bouwsteen voor een optimistisch maatschappijbeeld en als zichtbaar embleem van een maakbare samenleving. Hiermee werd volkshuisvesting ingezet als hefboom voor ruimtelijke opgaven als stadsvernieuwing, compact bouwen en de inrichting van collectieve ruimte. Samen met Marcel Barzilay en Anita Blom (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) heeft Ruben onderzoek gedaan naar het Rijksprogramma, waaruit het boek Experimentele Woningbouw in Nederland 1968-1980 is voortgekomen.

Over Wonen Gesproken

Rotterdam streeft ernaar om de komende jaren vijftigduizend nieuwe woningen te bouwen binnen de contouren van de bestaande stad. Daarnaast staat de stad voor de uitdaging om de bestaande woonomgeving een kwaliteits- en energiesprong te laten maken. AIR verkent deze opgave in publiek gesprek, onderzoekt daarin nieuwe perspectieven op toekomstbestendige woonmilieus, belicht architectonische kwaliteit(en) en innovatieve concepten en werkt aan historisch besef.

Gerelateerd nieuws