Foto: Fred Ernst

08 april 2020

Leren in de Metropo(o)lder: de Kick-off

Leestijd: 2 minuten

Delen:

Donderdag 2 april was de online aftrap van Leren in de Metropo(o)lder in Rotterdam, geïnitieerd door AIR. Samen met opdrachtgever Stedin werd, via een online lezing, een introductie gegeven aan de leerlingen van het Lyceum Kralingen.

De tweede en derde klas HAVO/VWO van deze school werkt de komende weken aan een opgave omtrent de energietransitie. AIR verzorgde de formulering van de opgave. Het vraagt om wat maatwerk, een online kick-off, maar achteraf kunnen we zeggen dat het goed gelukt is om de opgave ook op deze wijze te introduceren bij de leerlingen.

De opgave

De energietransitie houdt in Rotterdam verschillende dingen in; meer mensen zullen gebruik maken van elektriciteit en restwarmte. Dit heeft invloed op de opwek en het transport van energie en de ruimte die daarvoor nodig is. Voor het transport van elektriciteit is een heel netwerk van boven- en ondergrondse leidingen en distributie- en transformatorstations nodig. Deze worden beheerd door netbeheerders waar Stedin er één van is. Wanneer er op een andere manier energie opgewekt gaat worden zal er ook wat veranderen in de infrastructuur van de energielevering.

Wat is de fysieke verschijningsvorm van de energietransitie in de stad? Hoe gaat de stad eruitzien wanneer we veel meer gebruik maken van elektriciteit? Wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat er meer transformator- en warmtehuisjes bij komen, om er voor te zorgen dat bewoners van Rotterdam aan voldoende elektriciteit en warmte komen. Stedin vraagt de leerlingen van het Lyceum Kralingen mee te denken over de goede en creatieve inpassing van deze huisjes in de stad.

Eindpresentaties

18 juni 2020 vinden de eindpresentaties plaats, in fysieke dan wel online variant.

Gerelateerd nieuws