Foto: Gerhard van Roon/Kunst en Vliegwerk

18 maart 2019

Europan 15 Rotterdam: 5 locaties

Leestijd: 3 minuten

Delen:

Op maandag 18 maart start de vijftiende editie van de langstlopende en meest omvangrijke ontwerpwedstrijd van Europa voor jonge architecten: Europan 15. Rotterdam is de stad waar de competitie in Nederland plaatsvindt. In alle deelnemende landen en steden staat het thema ‘productive city’ centraal. De Nederlandse competitie speelt in Rotterdam en is door Stichting Europan NL in samenwerking met AIR en de gemeente Rotterdam opgezet.

Op zoek naar de woon-werkmilieus van de toekomst

Rotterdam is op zoek naar nieuwe perspectieven op ‘goede groei’ en naar de stedelijke woon-werkmilieus van de toekomst. De gemeente Rotterdam heeft als ambitie om de komende jaren zo’n vijftigduizend woningen te bouwen in de bestaande stad. Ze wil daarbij de ruimtelijke en de sociaaleconomische stadsontwikkeling betekenisvol verbinden, zodat de stad in de toekomst naast productief, ook circulair, inclusief, compact en gezond is. Met Europan NL 15 verbindt architectuurstad Rotterdam de creatieve kracht van jonge ontwerpers met de expertise van opdrachtgevers en stadmakers.

Vijf locaties

Europan 15 is voor de gemeente Rotterdam een inspirerende proeftuin om het concept van de nieuwe Omgevingsvisie in de praktijk te testen. Alle vijf locaties hebben een specifieke opgave, steeds met de productieve stad als vertrekpunt. Zo is allereerst het Vierhavensblok (locatie 1), gelegen in het Rotterdam Makers District (M4H), een testcase hoe circulariteit kan worden ingezet voor gebiedsontwikkeling. Het Visserijplein (locatie 2) in de naastgelegen stadswijk Bospolder-Tussendijken en de Kop van het Dakpark (locatie 3) vragen om de ontwikkeling van een compacte, gezonde en inclusieve woonomgeving. In Groot IJsselmonde (locatie 4) is de opgave om de tuinstad van de 21ste eeuw te transformeren naar een toekomstbestendig sub-urbaan woonmilieu. Tenslotte moet het monofunctionele bedrijvenpark Brainpark I (locatie 5), gelegen op het snijvlak tussen de Erasmus universiteitscampus en de snelweg A16, een levendige woon- en verblijfsplek worden.

Deelnemen

Europan 15 Rotterdam start vandaag, op 18 maart, gelijktijdig met de andere deelnemende Europese steden. Vanaf dat moment zijn alle Europese prijsvraaglocaties, inclusief die van Rotterdam, in te zien op www.europan-europe.eu. Vanaf 1 april kunnen ontwerpteams zich inschrijven op een of meerdere prijsvraaglocaties. Uiterlijk 28 juli 2019 moeten ontwerpteams hun voorstellen insturen. De winnaars worden begin december 2019 bekendgemaakt. De publieke prijsuitreiking vindt plaats in het voorjaar van 2020.

Activiteitenprogramma

AIR en Europan NL organiseren rondom de competitie een uitgebreid activiteitenprogramma. Op 26 april wordt gestart met een toelichting op de opgaves en een excursie langs de vijf locaties waar partners aan het woord komen. Tijdens de Rotterdam Architectuurmaand in juni vindt een uitgebreide conferentie plaats waarin onder meer de lessen van Europan 14 gedeeld worden.

Jurering

De jury van Europan 15 staat onder voorzitterschap van oud-Europanwinnaar Jacob van Rijs (MVRDV) en bestaat verder uit Johan Anrys (51n4e), Marc Glaudemans (directeur Provincie Noord-Brabant), Tina Saaby (voormalig stadarchitect van Kopenhagen) en Joost Beunderman (00:/). De architecten Marieke Kums (Studio MAKS), Beatriz Ramo (STAR), Like Bijlsma (SUBoffice) en stedenbouwkundige Mariet Schoenmakers complementeren de jury.

Meer informatie

Meer informatie over Europan NL is te vinden via deze link.

Gerelateerd nieuws