Foto: Fred Ernst

10 november 2018

Robbert de Vrieze wint 10e Van der Leeuwprijs tijdens Stadmakerscongres

Leestijd: 3 minuten

Delen:

Tijdens het vijfde Stadmakerscongres op vrijdag 9 november 2018 werd de tiende Van der Leeuwprijs uitgereikt aan Robbert De Vrieze voor zijn langdurige inzet voor het stadmaken in Rotterdam. De Van der Leeuwprijs wordt uitgereikt door de Van der Leeuwkring aan initiatiefnemers die door een betrokkenheid met de stad nieuwe plekken weten te creëren.

Overige genomineerden waren: Sabine Biesheuvel, Mark Slegers, Siemen Cox, Wouter Veer en Floris Schiferli voor het initiëren en door ontwikkelen van BlueCity tot een circulaire ‘voorbeeldstad’ met in potentie (inter)nationale aantrekkingskracht; en ten slotte de voorbeeld stellende samenwerking tussen Rotterdamse schoolbestuurders en de Gemeente Rotterdam ten behoeve van een hoogwaardig, divers en toekomstbestendig onderwijs op Zuid. Als vertegenwoordiging van deze samenwerking zijn genomineerd Marc Otto (LMC), Henk Post (CVO), Huub van Blijswijk (Stichting Boor) en ook Josine Meurs en haar collega Iris Dudok namens de gemeente Rotterdam.

De nominaties zijn dit jaar erg verschillend. In de drie initiatieven herkent de kring de stadmakerscultuur die zich de afgelopen jaren in de volle breedte heeft kunnen ontwikkelen. Wat de genomineerden bindt, is hun inzet om samen te werken aan de toekomst van Rotterdam. Voorbij het eigen belang, creatief en verbindend, en met oog voor de grote uitdagingen én kansen van deze tijd. Zij laten zien wat het kan betekenen om concreet invulling te geven aan abstracte opgaven als duurzame groei, inclusiviteit en kansengelijkheid. Vanuit verschillende rollen zijn zij op zoek naar het ontwikkelen van plekken van betekenis om te leren, te ondernemen en om elkaar te ontmoeten.

De winnaar van de Van der Leeuwprijs 2018

De kring eert dit jaar een van de meest betrokken en bevlogen stadmakers van Rotterdam. In Rotterdam is stadmaken niet los te zien van Robbert de Vrieze, daarom ontvangt hij de Van der Leeuwprijs 2018. Hij nam mede het initiatief tot het Stadslab Luchtkwaliteit dat de omgeving van de ‘s Gravendijkwal als levend laboratorium benaderd voor het uitvinden van effectieve maatregelen ter verbetering van gezonde lucht. Hij is ook aanjager van de Delfshaven Coöperatie en van vele sociale-ruimtelijke initiatieven in Bospolder Tussendijken zoals Westpractice, waarmee een route naar werk wordt blootgelegd voor jonge Rotterdamers. Met zijn bijdrage aan de ‘Groene Connectie’ worden initiatieven in kaart gebracht en opgeschaald tot een gezond en verbindend landschap in compacte stadswijken.

Bij de ontwikkeling van Rondje Rijnhaven zorgde hij ervoor dat de losse partijen hun perspectief konden overstijgen om zich af te vragen: wat voor een gebied maken wij nu samen, in zijn totaliteit? Zijn verbeeldingskracht en inhoudelijkheid werkten stimulerend. De winnaar van dit jaar is ook een grote animator van het Stadmakerscongres en weet met creatieve methoden en spelvormen een brede groep Rotterdammers te betrekken bij de ontwikkeling van de stad. Oprecht, agenderend, creatief en bevlogen geeft hij invulling aan het adagium van dit congres: iedereen kan, vanuit verschillende rollen, bijdragen aan de ontwikkeling van de stad.

Lees het juryrapport hier.

Gerelateerd nieuws