Foto: Fred Ernst

01 november 2018

Genomineerden voor de 10e Van der Leeuwprijs bekend

Leestijd: 5 minuten

Delen:

Dit jaar reikt de Van der Leeuwkring voor de tiende keer haar prijs uit. Een stimulans voor Rotterdamse initiatieven die een uitzonderlijke meerwaarde hebben voor de publieke ruimte en de bewoners van de stad.

De drie nominaties van 2018 zijn:
  • Robbert de Vrieze voor zijn niet aflatende betrokkenheid als individuele Rotterdamse ondernemer bij de sociaal-ruimtelijke ontwikkeling van plekken en buurten in Delfshaven en op Zuid;
  • Sabine Biesheuvel, en onder andere Mark Slegers, Siemen Cox en Wouter Veer voor het initiëren en door ontwikkelen van Blue City tot een plek van betekenis in de stad én een circulaire hotspot met (inter)nationale aantrekkingskracht;
  • Rotterdamse schoolbestuurders en de Gemeente Rotterdam voor het voorbeeld stellende samenspel ten behoeve van de Onderwijskaart en een breder, diverser en toekomstbestendig onderwijs op Zuid. Als representanten van deze samenwerking zijn schoolbestuurders Marc Otto (LMC), Huub van Blijswijk (St. BOOR) en Henk Post (CVO) genomineerd en ook Josine Meurs en haar collega Iris Dudok, respectievelijk als Hoofd Onderwijs en planoloog werkzaam voor de gemeente Rotterdam.
Over de Van der Leeuwprijs

De Van der Leeuwprijs wordt uitgereikt door de Van der Leeuwkring aan initiatiefnemers die door een betrokkenheid met de stad nieuwe plekken weten te creëren. Plaatsen waar bewoners wat aan hebben. Vorig jaar won Marco Stout de prijs voor zijn inzet voor een levendig Hoogkwartier. De Van der Leeuwkring bestaat uit gevestigde namen uit de Rotterdamse vastgoed- en ontwikkelwereld. De leden werken in topposities bij Rotterdamse corporaties, vastgoedontwikkelaars en beleggers. Samen willen zij de Rotterdamse groei ondersteunen en verbinding leggen tussen privaat initiatief en publieke waarden. Twee ‘Kringleden’ Jenny Vermeeren (directeur Woonstad) en Petra Rutten (directeur Wonen van Frame Vastgoed) lichten de keuze voor de nominaties toe.

Het stadmakersoeuvre van Robbert de Vrieze

“Een individu als geweten van het stadmaken”

Foto: Fred Ernst

 

“In Rotterdam is stadmaken niet los te zien van Robbert de Vrieze”, zegt Petra Rutten. “In de vele projecten waar hij aan bijdraagt – Stadslab Luchtkwaliteit, Delfshaven Coöperatie, Westpractice, Rondje Rijnhaven – biedt Robbert altijd een eigen perspectief. Niet formeel, niet zakelijk, maar altijd inhoudelijk, verbindend en oprecht betrokken. Formele processen stuwen stadsontwikkeling, maar zonder individuele stadmakers als Robbert zouden we de volle breedte missen. Bij de ontwikkeling van Rondje Rijnhaven zorgde hij ervoor dat de losse partijen hun perspectief konden overstijgen om zich af te vragen: wat voor een gebied maken wij nu samen, in zijn totaliteit? Zijn verbeeldingskracht en inhoudelijkheid werkten verbindend. Nu, 10 jaar later, is het gebied rond de Rijnhaven in volle bloei. En dat is maar één voorbeeld van de bijdrage van Robbert. Ook vestigde hij, altijd in samenwerking met anderen, de aandacht op de impact van grote maatschappelijke vraagstukken als slechte luchtkwaliteit en de energietransitie in Rotterdamse buurten. De stadmakerspraktijk van Robbert is breed, divers en ondernemend. Daarom deze nominatie voor zijn gehele ‘stadsmakersoevre’.”

Sabine Biesheuvel van BlueCity, en haar gehele netwerk van collega initiatiefnemers

“Een circulair ecosysteem wordt centrum voor vernieuwing”

Sabine Biesheuvel nam samen met onder meer Mark Slegers, Siemen Cox en Wouter Veer het initiatief tot de ontwikkeling van BlueCity. “Samen geven ze in Rotterdam een enorme duw aan de circulaire economie, een belangrijke opgave voor de stad”, vertelt Jenny Vermeeren. “BlueCity is zeker geen onbekende meer, maar staat aan de vooravond van een interessante stap. Na de eerste fase waarin onder andere Rotterzwam startte met het kweken van zwammen op koffiedik, wisten de initiatiefnemers het oude Tropicana ook daadwerkelijk te kopen. Deze investering getuigt van lef en ambitie. Intussen maken ze ook echt een interessant gebouw, compleet met circulair interieur. Ze doen wat ze uitdragen. Daarnaast ontwikkelt de plek zich ook tot een echte kennis-hotspot met manifestaties en evenementen. In de volgende fase zal BlueCity ook naar buiten toe nog meer gezicht krijgen. De kring wil dit ondernemerschap graag van harte ondersteunen. In potentie is het een hele fijne plek aan het water, binnen én buiten. Rotterdam heeft er een circulaire hotspot bij. Op eigen kracht gebouwd en met de potentie om verder te groeien. Dat verdient een nominatie.”

De transitie in de Onderwijskaart van Marc Otto (Scholenkoepel LMC), Huub van Blijswijk (Stichting BOOR), Henk Post (Scholenkoepel CVO), Josine Meurs (Gemeente Rotterdam, Onderwijs) en Iris Dudok (Gemeente Rotterdam, Planologie).

“Een compleet nieuw scholensysteem op Zuid”

“Vier schoolbesturen steken hun nek uit op Rotterdam Zuid”, zegt Petra Rutten. “Wat zij doen is een unicum voor ons land. Samen met de gemeente Rotterdam keken ze naar de demografie en naar het onderwijsaanbod van de wijken. Vervolgens stappen ze over hun eigen belangen heen om aan de vraag te voldoen. Zo willen ze minder ‘brugfietsers’: middelbaar scholieren die dagelijks de Erasmusbrug oversteken om naar school te gaan. De doelstelling is een breder, diverser en hoogwaardig onderwijs. Kinderen en ouders moeten dat op Zuid kunnen vinden en daarvoor niet de brug over moeten fietsen. Bijzonder, want zo’n verschuiving in onderwijs en perspectief van besturen zie je nergens in het versnipperde onderwijslandschap in Nederland. Maar de besturen herkennen hun rol op Zuid. Scholen zorgen voor sociale cohesie en duwen de wijk vooruit. Het is zonde dat dat noodgedwongen de brug over moet om zich thuis te voelen in de klas. Het vijfjarenplan ligt er en we staan nog maar aan het begin, maar met deze nominatie eren we alvast de geest van de schoolbesturen en betrokkenen.”

Tekst: Vers Beton

Gerelateerd nieuws