22 juni 2018

Masterclass Design For The Just City

Leestijd: 2 minuten

Delen:

In een weeklange masterclass gingen studenten van de Veldacademie aan de slag met de thematiek ‘Design For The Just City’, onder leiding van stedenbouwkundige en professor Toni Griffin.

Vragen als hoe ontwerp en planning bij kunnen dragen aan rechtvaardige steden, wijken en openbare ruimtes werden behandeld. Dit zijn thema’s die Toni Griffin dagelijks onderzoekt in haar praktijk en met het Just City Lab aan de Harvard Graduate School of Design dat door Griffin geleid wordt. Tijdens de masterclass vier gebiedsontwikkelingen in Rotterdam door studenten met een diverse achtergrond onderzocht. Ze hebben inzichten vergaart over hoe het in dergelijke projecten in Rotterdam gesteld is met het werken aan de rechtvaardige stad.

Just City Index

De Just City Index is een alternatief denkkader voor stedelijke ontwikkeling en inrichting – de rechtvaardige stad als ontwerpprincipe. Het is een op waarden gebaseerde co-creatieve ontwerpmethode. Daarbij is het idee dat een op universele waarden gebaseerde stedelijke ontwikkelingsstrategie breed gedragen is. Daarom kan deze druk vanuit politiek en markt  weerstaan. De Just City Index bestaat uit twaalf generieke waarden en vijftig indicatoren die deze waarden beschrijven.

De gebruikers van de Just City Index selecteren een klein aantal waardes of indicatoren als uitgangspunt voor ontwerpopgaves in de eigen woonomgeving. Deze kunnen ze beschrijven in een gezamenlijk manifest. De methode die in deze publicatie beschreven staat omvat vier oefeningen: reflect, map, align and create. In de groep werkt men stapsgewijs toe naar oplossingen die als onrechtvaardig beleefde situaties kunnen doorbreken.

De Just City Index is ontwikkeld door architect en stedenbouwkundige Toni L. Griffin en de Just City Lab aan de Harvard Graduate School of Design. De waardes en indicatoren zijn over de afgelopen vijf jaar samengesteld op basis van literatuuronderzoek en crowdsourcing in verschillende Amerikaanse steden. Deze publicatie is een verslag van de masterclass Design For A Just City Rotterdam die plaatsvond in juni 2018. De masterclass werd ontwikkeld en begeleid door het Just City Lab in samenwerking met de Veldacademie en AIR. De deelnemers onderzochten een alternatieve toekomst voor vier Rotterdamse gebiedsontwikkelingen – Hart van Zuid, Feyenoord City, Crooswijk en Cool-Zuid.

In deze brochure is de totstandkoming van de masterclass, de methodiek en de uitkomsten van deze masterclass gedocumenteerd. Daarnaast wordt er gereflecteerd op de toegevoegde waarde en bredere toepassingsmogelijkheid van de Just City Index voor stedelijke ontwikkeling.

Gerelateerd nieuws