Foto: Theater Zuidplein

24 januari 2018

EMI (samen)werkplaats op Zuid

Leestijd: 3 minuten

Op 25 januari vond de eerste editie van Werkplaats Zuid plaats. Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie (EMI) bracht op deze dag ruim 150 studenten, docenten, onderzoekers en praktijkpartners samen om met elkaar te leren hoe de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen op Zuid op vernieuwende manieren aangepakt kunnen worden.

Het programma startte met een plenair gesprek tussen EMI-directeur Carolien Dieleman, NPRZ-directeur Marco Pastors en Atabey Şenyürek, huisarts en tevens lid van de programmaraad van EMI. In gesprek met dagvoorzitter Liesbeth Levy blikte zij terug op vier jaar praktijkonderzoek en deelde hun geloof in gezamenlijk leren-door-doen op Zuid. Pastors onderstreepte het belang van heldere doelen om in gezamenlijkheid aan te werken, waaronder een vitale leefomgeving en goede woningen op Zuid. Senyürek vatte samen hoe de nieuwsgierigheid van jonge mensen kan bijdragen aan onvermoede oplossingen voor alledaagse problemen. Zo leidde een afstudeerstage tot een experiment en vervolgens tot een nieuwe praktijk in het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van ongezonde leefpatronen in de lokale gemeenschap van de Afrikaanderwijk.

Vitale leefomgeving, goede woningen, veerkrachtige samenleving

Daarna volgde een inspirerende opmaat voor een frisse parallelsessie aan de hand van studentenwerk. Samen met collega Otto Trienekens van de Veldacademie leidde ik het gesprek over de programmalijn ‘Urban Innovation’ van het EMI. Ferhat Dogan beet het spits af. Hij vertelde hoe hij als student aan de Hogeschool Rotterdam kansen zag voor een inspirerend woon- en werkmilieu voor zijn eigen generatie. Door dicht bij zijn eigen belevingswereld te blijven en de Rotterdamse ‘resilience-agenda’ als inspiratie te gebruiken, wist hij een interessant concept neer te zetten voor drijvende studentenhuisvesting in de Rijnhaven. Een idee dat elders in Feyenoord verder gebracht lijkt te worden.

WdkA-studenten Berend van Hoek en Coen Welter gaven een toelichting op een door hen ontwikkelde ‘thermometer-Stadionpark’. Een instrument waarmee zij de behoefte van kinderen en jongeren in relatie tot deze gebiedsontwikkeling in kaart wisten te brengen. Het geïnspireerde bestuur van een Charloise voetbalclub nodigde hen ter plekke uit om de oefening nog eens dunnetjes over te doen. Studente Ashley Schut sloot af met een reflectie op hetzelfde Feyenoord City in vergelijking met gebiedsontwikkelingen elders in Europa. Een onbevangen oefening in ‘projectie’ van goede en minder geslaagde praktijkvoorbeelden met als doel een stevig(er) draagvlak te ontwikkelen voor deze gebiedsontwikkeling onder de lokale gemeenschap.

Niet de door deze studenten gepresenteerde oplossingen, maar de door hen gesignaleerde opgaven en gebruikte methoden vormde de opmaat voor een levendige discussie met de aanwezige professionals en docenten. Hoe kan gewerkt worden aan uitgesproken leefmilieus voor stevig-gewortelde gemeenschappen op Zuid? Hoe kunnen woon- en werkmilieus bijdragen aan een vitale en veerkrachtige leefomgeving? Hoe kunnen de stem en de ideeënrijkdom van kinderen onderdeel worden van nieuwe ontwikkelperspectieven? Wat kunnen we van gebiedsontwikkelingen elders leren om op Zuid tot breder gedragen keuzes te komen?

Stuk voor stuk relevante vragen die uitdagen tot een leerzame uitwisseling van ervaringen en perspectieven, dwars door disciplines en generaties. Niet in de laatste plaats ook een aanmoediging aan studenten om hun betrokkenheid bij Zuid verder te ontwikkelen. Zoals één van hen het treffend verwoordde: “Vandaag voel ik me onderdeel van een community die wil werken aan Zuid, dat is gewoon heel tof.” Een prachtige conclusie en impliciet ook een mooie oproep tot verdere samenwerking tussen de partijen op Zuid die werken aan de verbinding tussen het ruimtelijke en sociale opgaven.

Bas van der Pol was van 2013 tot 2021 werkzaam voor AIR. Sinds 2013 als programmaleider en vanaf 2018 als directeur-bestuurder, samen met Barbara Luns.

Delen:

Gerelateerd nieuws