Foto: Bas Kooij

20 december 2017

Op zoek naar veerkrachtige woonmilieus

Leestijd: < 1 minuut

Delen:

Met de start van een nieuwe programmalijn zoekt AIR naar nieuwe perspectieven op woonmilieus en de ontwikkeling van het stedelijke wonen. We organiseren het debat rond kwesties die samenhangen met de verdichting en transformatie van de stad. Daarbij komen zaken als architectonische type, stedenbouwkundige structuur, mobiliteit, landschap en programmatische arrangementen bij elkaar.

Met een samenhangend programma slaat AIR de verbinding tussen de concrete alledaagse uitdagingen en de abstracte thema’s die de Rotterdamse opgaven in (inter)nationaal perspectief plaatsen. In het voorjaar van 2018 start een lezingenreeks en een conferentie.