26 september 2017

Waterweerbaarheid zorgt voor sociale verbetering

Leestijd: 2 minuten

Delen:

Het oplossen van wateroverlast blijkt dé kans op sociale verbetering van de wijk. Zo kan een naargeestige binnentuin die dikwijls blank staat, door een mix van ingrepen zoals groene gevels, infiltratiekratten en waterdoorlatende bestrating, wél die aangename plek worden waar bewoners van het woonblok elkaar ontmoeten.

door LEX- Architecten BNA

Zeker als het onderhoud wordt gedaan door jongeren uit de buurt. Dit blijkt uit Gebouwd Water, het onderzoek van 9 Rotterdamse architectenbureaus naar de waterweerbaarheid van oude wijken. Donderdag 28 september presenteren zij onder leiding van Patrick van der Klooster hun resultaten.

Door een wijkwaterfonds op te zetten kunnen bewoners (en corporaties) bovendien zelf waterbergende ingrepen in hun omgeving doen, zoals het neerzetten van een regenton, het aanleggen van een geveltuin of een sedumdak. Vele kleine maatregelen kunnen grote stappen betekenen in de leefbaarheid van een wijk. Door water daarnaast ook als fun-factor te blijven zien en in te zetten op waterspeeltuinen, regentuinen of bijvoorbeeld een buurtzwembad in ere te herstellen, worden nieuwe ontmoetingsplekken gecreëerd in de wijk.

Het is nodig om op deze manier naar de stad te kijken, omdat het klimaat in hoog tempo verandert. Steeds vaker zorgen hoosbuien voor problemen in de stad. Riolen kunnen al het water maar moeilijk verstouwen, met wateroverlast en schade tot gevolg. Meer dan ooit zijn aantrekkelijke steden nodig die bij neerslag en droogte optimaal functioneren. In nieuwe wijken zijn veel alternatieve oplossingen voorhanden die het regenwater opvangen. Maar hoe zit dat in de oudere stadswijken? En hoe kan het waterweerbaarder maken van deze stadswijken leiden tot een algehele kwaliteitsverbetering van de wijk?